Yayınevimizden çıkan kitapların listesini aşağıda bulabilirsiniz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım
Yüksek Öğretim kurumlarında, yani Üniversitelerimizin fakülte ve yüksekokullarında okutulmakta olan Türk Dili derslerinin bir diğer amacı da; öncelikli olarak Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yerini, yapısını, tarihî gelişimini, yer yüzündeki dağılımını, ses özelliklerini, imlâsını, kelime seçerken ve cümle kurarken uyulması gereken kuralları öğretmektir. Hiç kuşkusuz yazılı ve sözlü kompozisyon türleri de yaşadığımız hayatın pratikleri olması itibariyle bu konular arasında yer alır ve üzerinde durulması gerekir. ...

Dikiş Makinası Motivasyon ve Kişisel Başarı Kitabı
Hayatımın 48 yılını geride bıraktım. Ömür dediğin şey hiç anlamadan geçiyor. Bir film şeridi gibi başlıyor ve bir süre sonra sona eriyor. Geride hatıralar ve yaptıkların kalıyor. Şairin dediği gibi “hayat çatlak bir testideki su gibi yaşasak da bitecek yaşamasak da bitecek”. Önemli olan hayatı dolu ve anlamlı bir şekilde yaşamak. Yabancıların güzel bir sözü var “zaman yönetimi”. Biliyorsunuz ki zaman satın alınamayan, kiralanamayan ve depolanamayan bir kavram. Dolayısıyla zamanı etkin bir şekilde kullanmalıyız. Geçmişe dönüp bakınca iki sonuçla ...

Eğitim Bilimine Giriş
Bu kitap, Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiştiren tüm bölüm ve programlarında okutulan “Eğitim Bilimine Giriş” dersinde kullanılmak üzere hazırlanmış bir ders kitabı niteliğindedir. Kitabın ve dersin adından da anlaşılacağı üzere bu ders eğitimci olacak kişilere okutulan bir giriş, başlangıç dersidir. Olay ve olgulara çok yönlü bakabilmek için farklı alanlara değinilerek (sosyoloji, felsefe, tarih, psikoloji, yönetim vb.) bütüncül bir bakış açısıyla oluşturulan kitap, Türkiye'de farklı üniversitelerde çalışan 10 öğretim üyesinin birikimlerini ...

Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak
Toplum olarak adlandırılan sosyal gerçeklik insanın, yaşadığı doğal ve fiziki çevresiyle baş edebilme çabalarının neticesinde doğmuştur. Uzun yıllar öncesinde insanlar ,kendi çabaları ile başaramadıkları işlerin üstesinden gelebilmek için, öteki insanlarla dayanışma içinde olmanın ve onlarla güç birliği yapmanın bir mecburiyet olduğunu fark etmişlerdir. Bu da insanlar arasında karşılıklı etkileşimi ve iletişimi doğurmuştur. Bir başka ifadeyle bunların neticesinde sosyal ilişkiler doğmuştur. Bu karşılıklı ve amaca yönelik ilişkileri sosyologlar ...

Maliyet Muhasebesi
Artan rekabet koşullarına bağlı olarak maliyet bilgilerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu nedenle, maliyet muhasebesi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, maliyetlerin doğru hesaplanması, planlanması, analizi, kontrolü ve yönetimi kapsamında işletmelerin maliyet bilgisi ihtiyacının giderilmesi önem kazanmaktadır. Maliyet muhasebesi temel konularını kapsayan bu kitapta, yüksek öğrenim yapan öğrencilere ve ilgili diğer kimselere maliyet muhasebesi ile ilgili temel bilgilerin verilmesi ve örnek olaylar ve sorularla konuların anlaşılması ama ...

Temel İşletmecilik
İş ve işletme bilgilerinin bireylerde iyi bir şekilde öğrenilmesi gelecekte, işletme kurma ve girişimcilik faaliyetlerindeki başarılarını büyük ölçüde etkileyecektir. Kurulacak işletmelerin çeşitli zorluklara katlanabilmeleri ve yeni fırsatları yakalamaları ile işletmelerin büyüyerek gelişmeleri son derece önem taşımaktadır. Bu durumda, iş ve işletme konularıyla ilgili bireylerin işini tanımaları, temel işletme konularını öğrenebilmeleri ve işini yönetebilmeleri bilgi alanlarını sürekli genişletebilmeleriyle paralellik taşımaktadır. Bu çerçeved ...

Çözümlü Örneklerle Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Artan nüfus ile küreselleşen dünyamızda, artık kapalı ekonomilerin başarılı olması pek olanaklı görülememekte, birbiriyle çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunan ülkelerin ise akılcı bir ekonomik yönetimle hızlı bir büyüme ve kalkınmayı yakalaması daha kolay olmaktadır. Bugünlerin uluslararası ilişkiler gündeminde, yaklaşık elli yıldır kapalı bir ekonomiyle ayakta durmaya çalışan Küba’nın, kontrollü olarak da olsa sonunda kapılarını dış dünyaya açma girişiminde bulunması yer almaktadır. Gelişen ve değişen koşullar ülkeleri en azından ekonomik ol ...

Geçmişten Günümüze Genel Ve Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye'nin Siyasi Yapısı Ve Milletvekillerimiz
Meşhur sözdür: “Siyaset ile ilgilenmeyen âlimleri bekleyen kaçınılmaz son, cahiller tarafından yönetilmektir.” Anadolu’da da son derece yaygın olarak kullanılan ve bir o kadar da güzel bir deyiş vardır: “İbadet de gizlidir, kabahat de!...” Bu söz dini inançların, bireylerin en kutsal ve en mahrem yönlerinden biri olduğunu, son derece özlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu söz, zamanla siyaset ile ilgili olarak da kullanılmaya başlamış ve “siyaset de gizlidir, kabahat de” şeklinde yeni bir deyiş türemiştir. Bu özdeyiş de aslında bireylerin siya ...

Kırgız Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi
Türk üniversitelerinde 1980’lerde Ahmet Bican Ercilasun hocanın öncülüğünde başlatılan lehçe çalışmaları, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve ardından bazı Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığına kavuşmasıyla ivme kazandı. Bir taraftan Türk lehçeleri üzerinde lisansüstü çalışmalar artarak devam ederken aynı zamanda çeşitli üniversitelerde müstakil Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri açılmaya başladı.1990’larda biz de başta rahmetli Osman Nedim Tuna olmak üzere hocalarımızın yönlendirmesiyle İnönü Üniversitesinde heyecanla Türk lehçele ...

Yönetim Bilgi Sistemleri
İşletmelerin, günümüzdeki yoğun rekabeti barındıran piyasalardan oluşmuş yenidünya düzeni içerisinde, farklılaşan pazardaki şartlara uyum sağlayabilmeleri, rekabet güçlerini arttırabilmeleri ve maliyetlerini yönetebilmeleri, bilgi alanlarını genişletebilmeleriyle paralellik taşımaktadır. Birçok modern işletme; bilgi alanı yaratmak ve genişletebilmek önemli ölçüde bilgiyi sağlayıp sistemli bir şekilde yönetmek ihtiyacını barındırır. Bu ihtiyacı karşılamak maksadıyla bilgi sistemlerinden faydanılmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmelerle, bilg ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 531 988 97 66 - 0 286 217 22 24   info@akademiparadigma.net
Fetvahane Sok. No:22/c Kemalpaşa Mah. Merkez/ÇANAKKALE