Gerçeklik ve algısal bilgi, düşüncemizin üzerinde yükseleceği bir zemin ve birikim sunar. Ancak bu zemin ve birikim, bizi şu anın dışına götüremez. Çünkü fiziğin yer çekim kanununa karşı direnemeyecek kadar güçten yoksundur. Şeklini, ağırlığını ve içerdiği bütün birikimini yer çekim kanuna borçludur, ancak varlığı her an hareketin girdabına tutulmakla ve tuz-buz olmakla yüz yüzedir.

Bir bakıma gerçek bilgi, düşüncemizin değişmez sermayesini oluşturur. O kendi kendisini çoğaltamaz çünkü kısırdır veya tek cinsiyetlidir; durağandır bu nedenle de ömrü anlıktır ve her an çürümeyle karşı karşıyadır.

İnsanoğlunun ütopik bilinci ise, yani ütopya ise düşüncemizin değişir sermayesidir. Daima hareket halindedir ki bu özellik onun varlığının sebebidir; artı ürüne kaynaklık eder ve bu nedenle de hareketin yaşamsal kaynağıdır. Düşünsel birikimin canlanmasını (düşüncemizin oluşmasını) o sağlar. Hem onun üzerinden yükselir hem de onu her an olgusal gerçekliğinden kopararak yok eder ve başka bir şeye dönüştürür. Ütopya bir bakıma düşüncenin doğurgan tarafını temsil eder. Doğurgan olan gerçeklikten düşünce oluşturur.

Bu oluşum için, üniversitelerde –bilimin merkezindeki insanlarla- çalışmak keyfini bizimle paylaşmanız için varız.
0 531 988 97 66 - 0 286 217 22 24   info@akademiparadigma.net
Fetvahane Sok. No:22/c Kemalpaşa Mah. Merkez/ÇANAKKALE