Eğitim Bilimleri

1
Okulöncesi Eğitiminde Hareket Etkinlikleri
Okulöncesi lisans eğitiminde okuyan okulöncesi öğretmen adaylarının mezun olduktan sonra okulöncesi eğitimi verebilmek için okulöncesi eğitim programında yer alan gelişim alanlarıyla ilgili kazanım ve göstergelere yönelik eğitim etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek yükümlülükleri vardır. Söz konusu bu eğitim etkinliklerinden birisi de motor gelişim alanı ile ilgili hareket etkinliğidir. Hareket etkinliği öncelikle okulöncesi eğitim programında yer alan motor gelişim kazanımlarına göre ve bu kazanımların yanı sıra algısal motor ...

Eğitim Bilimine Giriş
Bu kitap, Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiştiren tüm bölüm ve programlarında okutulan “Eğitim Bilimine Giriş” dersinde kullanılmak üzere hazırlanmış bir ders kitabı niteliğindedir. Kitabın ve dersin adından da anlaşılacağı üzere bu ders eğitimci olacak kişilere okutulan bir giriş, başlangıç dersidir. Olay ve olgulara çok yönlü bakabilmek için farklı alanlara değinilerek (sosyoloji, felsefe, tarih, psikoloji, yönetim vb.) bütüncül bir bakış açısıyla oluşturulan kitap, Türkiye'de farklı üniversitelerde çalışan 10 öğretim üyesinin birikimlerini ...

Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak
Toplum olarak adlandırılan sosyal gerçeklik insanın, yaşadığı doğal ve fiziki çevresiyle baş edebilme çabalarının neticesinde doğmuştur. Uzun yıllar öncesinde insanlar ,kendi çabaları ile başaramadıkları işlerin üstesinden gelebilmek için, öteki insanlarla dayanışma içinde olmanın ve onlarla güç birliği yapmanın bir mecburiyet olduğunu fark etmişlerdir. Bu da insanlar arasında karşılıklı etkileşimi ve iletişimi doğurmuştur. Bir başka ifadeyle bunların neticesinde sosyal ilişkiler doğmuştur. Bu karşılıklı ve amaca yönelik ilişkileri sosyologlar ...

1
0 531 988 97 66 - 0 286 217 22 24   info@akademiparadigma.net
Fetvahane Sok. No:22/c Kemalpaşa Mah. Merkez/ÇANAKKALE