Kitap Adı: İktisat
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı: 1. Baskı. Baskı
ISBN Numarası: 978-605-67761-2-0
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 297
Cilt Tipi: Ciltli
Kağıt Cinsi: Beyaz Kağıt
Boyutlar: 20x24
Fiyatı: 34,00 TL
Tanımı: Elinizdeki bu kitap, farklı üniversitelerde uzun yıllar boyunca iktisat alanında çeşitli dersler vermiş, birbirinden değerli öğretim üyelerinin zengin bilgi birikimlerini bir araya getirdikleri özel bir kitaptır. Bu kitap hazırlanırken hedef kitle olarak sadece üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında okutulan iktisat dersi alan öğrenciler değil, aynı zamanda, iktisat bilimiyle ilgilenen ve mesleki sınavlara hazırlananlar için de zengin bilgiler içeren bir kaynak iktisat kitabıdır.

Kitabın içinde iktisadın bir ayrımı olan, firma teorilerini ve piyasaları içeren Mikro İktisat alanı yanında, toplulaştırılmış veriler üzerinden para ve sermaye piyasalarını, para ve maliye politikalarını, istihdam ve enflasyon konularını ve yatırım ilişkilerini inceleyen Makro iktisat konularını, iktisadın bir diğer ayrımı olarak da kalkınma, büyüme ve uluslararası ticaret ilişkilerini inceleyen İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanlarıyla ilgili zengin ve öz bilgileri bulabilirsiniz.
İçindekiler: 1. BÖLÜM

İKTİSADIN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLAR

Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet Yıldırım

1. KITLIK KANUNU, İKTİSADIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

2. ALTERNATİF MALİYET

3. ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ

4. İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARI

4.1. İhtiyaç

4.2. Mal, Hizmet ve Fayda

4.3. Kaynaklar (Üretim Faktörleri)

4.4. Ekonomik Birimler

4.5. Tüketim ve Üretim

5. İKTİSADIN İLGİLENDİĞİ TEMEL SORUNLAR VE EKONOMİK DÜZEN

5.1. Tam Kullanım Sorunu

5.2. Etkin Kullanım Sorunu

5.3. Üretilen Mal ve Hizmetlerin Miktarının Arttırılması Sorunu

6. İKTİSADIN İLGİLENDİĞİ TEMEL SORUNLAR VE İKTİSADİ SİSTEMLER

7. İKTİSADIN BÖLÜMLERİ

7.1. Mikroİktisat ve Makro İktisat

7.2. Pozitif ve Normatif İktisat

2. BÖLÜM

ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ

Yrd. Doç. Dr. Fatma Cesur

1.TALEP

1.1. Talep Çizelgesi, Talep Eğrisinin Şekli ve Talep Kanunu

1.2.Talep Kanununun İstisnaları

1.3. Bireysel Talep ve Piyasa Talep Eğrisi

2.TALEBİ ETKİLEYEN FİYAT DIŞINDAKİ FAKTÖRLER

3. TALEP EĞRİSİ ÜZERİNDE HAREKET VE TALEP DEĞİŞMESİ

3.1. Talep edilen miktarda değişme (Malın fiyatında değişme):

3.2.Talepteki değişme (Fiyat dışındaki nedenler):

4. TALEP ESNEKLİĞİ

4.1. Talebin Fiyat Esnekliği (ef)

4.2.Talebin Gelir Esnekliği (eg)

4.3. Gelirin Çapraz Fiyat Esnekliği (eç)

4.4. Üstünde Her Noktanın Esnekliğinin Aynı Olduğu Özel Talep Eğrileri

5. ARZ

6. ARZ EĞRİSİNİN BELİRLENMESİ, EĞİMİ VE ARZ KANUNU

6.1. Arz Şedülü, Arz Eğrisi ve Arz Eğrisinin Eğimi

7. ARZ EĞRİSİ BOYUNCA HAREKET VE ARZ EĞRİSİNDE DEĞİŞME

8. BİREYSEL VE PİYASA ARZ EĞRİSİ

8.1. Piyasa Arz Eğrisi

9. ARZ ESNEKLİĞİ

9.1. Arzın Fiyat Esnekliği

9.2. Nokta Arz Esnekliği

9.3. Üstünde Her Noktanın Esnekliğinin Aynı Olduğu Özel Arz Eğrileri

9.4. Arzın Zamanla Daha Esnek Hale Gelmesi

10. PİYASA DENGESİ

3. BÖLÜM

TÜKETİCİ TEORİSİ

Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK

1.FAYDA VE TÜKETİCİ TERCİHLERİ

1.1. Kardinal Yaklaşım

1.2.Ordinal Yaklaşım

1.3.Tüketici Dengesi

1.4. Değer Paradoksu (Elmas Su Çelişkisi)

1.5. Tüketici Dengesi ve Bireysel Talep Eğrisi

4. BÖLÜM

ÜRETİM VE MALİYETLER

Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK

1. ÜRETİM VE ÜRETİM FONKSİYONU

2. KISA DÖNEMDE ÜRETİM VE AZALAN VERİMLER KANUNU

3. EN DÜŞÜK MALİYETLE ÜRETİM

4. MALİYETLER

5. BÖLÜM

PİYASALAR VE FİRMA DENGESİ

Doç. Dr. Fatih YÜCEL

1. PİYASA YAPISININ ÇEŞİTLERİ

1.1.Tam Rekabet Piyasası

1.1.1.Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi

1.1.1.1. Tam Rekabet Piyasasında Firmanın Hasılat Yapısı

1.1.1.2.Tam Rekabet Piyasasında Firma Denge Koşulu

1.1.1.3.Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi

1.1.1.3.1.Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi

1.1.1.3.1.Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönemde Firmaların Maliyet Rekabeti

1.1.1.4.Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma Dengesi

1.2.Eksik (Aksak) Rekabet Piyasaları

1.2.Eksik (Aksak) Rekabet Piyasaları Türleri

1.2.1.Monopol (Tekel) Piyasa

1.2.1.1.Monopol (Tekel) Piyasa Firma Dengesi

1.2.1.2. Monopol Piyasada Firmanın Hasılat Yapısı

1.2.1.3. Monopol Piyasada Firmanın Kısa Dönem Dengesi

1.2.1.3.1. MonopolGücünün Ölçümü

1.2.1.3.2. Monopol Piyasada Firmanın Kısa Dönem Dengesi Özel Durumları

1.2.1.3. Monopol Piyasada Fiyat Farklılaştırma

1.2.1.3.1. İşletme Fiyatlandırması

1.2.1.4. Monopol Piyasada Firmanın Uzun Dönem Dengesi

1.2.2.Oligopol Piyasa

1.2.2.1.Oligopol Piyasanın Oluşum Nedenleri

1.2.2.2.Oligopol Piyasada Firma Davranışları ve Anlaşmalar

1.2.2.3.Oyun Teorisi Yaklaşımı

1.2.2.4.Oligopolde Piyasa Dengesini İnceleyen Modeller

1.2.2.4.2.SweezyAnlaşmasız Oligopol Modeli: Dirsekli (Kırıklı) Talep Eğrisi

1.2.3.Monopolcü (Tekelci) Rekabet Piyasası

1.2.3.1.Monopolcü Rekabet Piyasasında Ürünün Talep Eğrisi: Markalaşma ve Tutundurmanın Önemi

1.2.3.2.Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi

1.2.3.3.Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Firma Dengesi

1.2.4.Piyasaların Karşılaştırılması: Eleştirel Bakış

6. BÖLÜM

FAKTÖR PİYASASI, FAKTÖR GELİRLERİ VE GELİR DAĞILIMI

Yrd. Doç. Dr. Ebru Z. BOYACIOĞLU

1. FAKTÖR PİYASASI

1.1.Faktör Arzı

1.2.Faktör Talebi

2. FAKTÖR GELİRLERİ

3. GELİR DAĞILIMI

3.1 Kişisel Gelir Dağılımı

3.2. Fonksiyonel (İşlevsel) Gelir Dağılımı

3.3. Bölgesel Gelir Dağılımı

7. BÖLÜM

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE DENGE MİLLİ GELİRİNİN BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Özgür Manap

1. TÜKETİM HARCAMALARI VE TÜKETİM FONKSİYONU

2. TASARRUF VE TASARRUF FONKSİYONU

3. YATIRIM

3.1. Yatırım Kavramı ve Çeşitleri

3.2. Yatırım Fonksiyonu 168

3.3. Yatırıma Etki Eden Faktörler

4. MİLLİ GELİR DENGE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

4.1.Toplam Arz ve Toplam Talep Eşitliği ve Milli Gelir

4.2.Yatırım ve Tasarruf Eşitliği Bağlamında Milli Gelir

4.3. Denge Milli Gelir Seviyesinde Değişmeler

4.3.1. Çarpan

4.3.2.Hızlandıran

4.3.3. Tasarruf Paradoksu

4.4. Tam istihdam ve milli gelir düzeyi

4.4.1.Enflasyonist Açık

4.4.2.Deflasyonist Açık

4.5. Kamu Harcamaları ve Milli Gelir Dengesi

4.5.1. Kamu Harcamalarının Milli Gelir Üzerine Etkisi

4.5.2. Vergilerin Milli Gelire Etkisi

4.6. Dış Ticaretin Milli Gelir Etkisi

8. BÖLÜM

MİLLİ GELİR

Doç. Dr. Duygu Aktürk

1. GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYİH)

2. GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH)

3. SAFİ MİLLİ HASILA (SMH)

4. MİLLİ GELİR (MG)

5. KİŞİSEL GELİR (KG)

6. HARCANABİLİR GELİR (HG)

7. TOPLAM YURT İÇİ GELİR (TYİG)

8. NOMİNAL MİLLİ GELİR REEL MİLLİ GELİR

9. KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR

10. MİLLİ GELİRİN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

10.1. Üretim Yöntemi İle Milli Gelir Hesaplama

10.2. Gelir Yöntemi İle Milli Gelir Hesaplama

10.3. Harcamalar Yöntemi İle Milli Gelir Hesaplama

10.4. Milli Gelirin Ölçülmesinde Bazı Güçlükler

9. BÖLÜM

PARA VE BANKACILIK

Yrd. Doç. Dr. Fatma Cesur

1. PARANIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

2. KANUNİ PARA, MAL PARA VE FİYAT PARA (İTİBARİ PARA)

3. PARANIN FONKSİYONLARI

3.1. Değişim Aracı

3.2. Değer Saklama Aracı

3.3.Hesap Birimi

3.4. Gelecekteki Ödemeler İçin Bir Ölçüt

4. GÜNÜMÜZDE PARA ÇEŞİTLERİ

4.1. Asli Para

4.2. Kaydi Para (Banka Parası)

5. PARA ARZI VE PARA ARZI TANIMLARI

6. PARA ARZI FONKSİYONU

7. PARA TALEBİ

8. PARA PİYASASINDA DENGE

9. PARA VE DENGE GELİR

10. BANKACILIK SİSTEMİ

10.1. Merkez Bankası Ve Fonksiyonları

10.2. Ticari Bankalar

10.3. Kalkınma Ve Yatırım Bankaları

10. BÖLÜM

ENFLASYON

Öğr. Gör. Fisun ÜNAL ÖZTÜRK

1. ENFLASYONUN TANIMI

2. ENFLASYONUN ÇEŞİTLERİ

2.1. Fiyat Artış Hızına Göre Çeşitleri

2.1.1. Ilımlı Enflasyon

2.1.2. Dörtnala(Aşırı) Enflasyon

2.1.3. Hiper Enflasyon

2.2. Ortaya Çıkış Nedenlerine Göre Çeşitleri

2.2.1 Talep Enflasyonu

2.2.2 Arz (Maliyet) Enflasyonu

2.2.3. Yapısal Enflasyon

2.3. Enflasyon Beklentisi

2.4. Çekirdek Enflasyon

2.5. Enflasyonla İlgili Diğer Kavramlar

2.6. Ekonomik Hoşnutsuzluk Endeksi

3. ENFLASYONUN ETKİLERİ

3.1. Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri

3.2. Tasarruf ve Yatırımlar Üzerine Etkileri

3.3. Ödemeler Dengesi Üzerine Etkisi

3.4. Kaynak Dağılımına Etkisi

4. ENFLASYONLA MÜCADELE (ANTİ-ENFLASYONİST) POLİTİKALARI

4.1 Toplam Arzı Arttırmaya Yönelik Politikalar

4.2 Toplam Talebi Arttırmaya Yönelik Politikalar

11. BÖLÜM

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

Öğr. Gör. Fisun ÜNAL ÖZTÜRK

1. TEMEL KAVRAMLAR

2. TAM İSTİHDAM

3. EKSİK İSTİHDAM

4. İŞSİZLİK

4.1 İşsizlik Türleri

4.1.1.Gizli İşsizlik

4.1.2.Açık İşsizlik

4.1.2.1 Friksiyonel (Arızi) İşsizlik

4.1.2.2 Yapısal İşsizlik

4.1.2.3 Konjonktürel (Çevrimsel) İşsizlik

4.1.2.4.Mevsimlik İşsizlik

4.1.2.5.Doğal İşsizlik

5. ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: PHİLLİPS EĞRİSİ

12. BÖLÜM

DIŞ TİCARET POLİTİKASI

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Esra PEKER

1.GİRİŞ

2. DIŞ EKONOMİ POLİTİKALARI

3. DIŞ TİCARET POLİTİKASI

3.1.Dıs ticaret politikasının amaçları

3.2.Dış Ticaret politika araçları

4. DIŞ TİCARET TEORİLERİ

4.1. Klasik Düşünce Öncesinde Dış Ticaret Politikaları

4.2. Neo Klasik Dış Ticaret Teorileri

4.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi

4.2.2.Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

4.2.3.Faktör Donanımı Teorisi

4.2.4.Yeni Dış Ticaret Teorileri

4.2.4.1.Nitelikli işgücü teorisi

4.2.4.2.Teknoloji açığı teorisi

4.2.4.3.Ürün Hayat Eğrisi teorisi

4.2.4.4.Ölçek ekonomileri teorisi

5. ÖDEMELER BİLANÇOSU

13. BÖLÜM

EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA

Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN

1. BÜYÜMEKAVRAMININ ANALİTİK OLARAK AÇIKLANMASI

2. EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

3. BÜYÜME TEORİLERİ

3.1. Klasik Büyüme Teorisi

3.2. Harrod-Domar Büyüme Modeli: Keynesçi Yaklaşım

3.3. Neo-Klasik Büyüme Teorisi

3.4. Yeni Büyüme Teorisi (İçsel Büyüme Teorisi)

4. KALKINMANIN TANIMI VE BÜYÜME İLE İLŞKİSİ

4.1. Kalkınma Modelleri

4.2. Kalkınma ve Az Gelişmiş Ülkeler

4.2.1. Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

Kaynakça: A. ALESİNA, L. Summers, “Central Bank Independenceand Macroeconomik Performance: Some Comparative Evidence” Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper No. 1596

ALEXANDER, W. E.,Balino, T. J. T. ve Enoch, C, “TheAdoption of Indirect Instruments of Monetary Policy”. Washington DC:IMF Occasional Paper 126. ,1995

AREN, Sadun. İstihdam, Para ve İktisadi Politika, Savaş Yayınları, Ankara, 1991

BALİNO, T. J. T.,” Instruments of Monetarypolicy: Technical Aspects.” IMF Seminar on Central Banking. (1-12 July 1985).

BECKERMAN, Paul. TheEconomics of High Inflation, MacMillan, 1994

BEEG, David. Fisher, Stanley. Dornbusch, Rudiger. Economics, 4.b., New York: McGraw - Hill, 1994

BERNANKE, Ben S. ; LAUBACH, Thomas; vd, InflationTargeting: “Lessons from The International Experience”, New Jersey: Princeton UniversityPress. 1977

BERG, Andrew; BORENSZTEIN, Eduardo , “TheChoise of Exchange Rate Regimeand

MonetaryTarget in Highly Dollarized Economies”, IMF Working Papers, WP/00/29. 2000

BOWDEN, Elbert V., Judith H. Bowden. Economics, Cincinnati: South- Western CollegePublihing, 1995

CAMPBELL R. McConnel., Ecomomics, New York, 1981

CAMPBELL R. McConnell. StanleyL.Brue, Economics, Principles, Problems, And, Policies, 13.b. New York: McGraw- Hill

CAMPBELL R.,McConnell, andStanleyL.Brue, Macroeconomics, USA: McgRAW-Hill, 1996,

ÇELİK ,Ali Vefa , Aysun EVRENSEL, Beril ERYOL, ve diğerleri, TCMB Bilançosu, Açıklamalar, Rasyolar ve Para Politikası, TCMB, Ankara, Şubat 2006

ÇUBUKCU, Tuğrul. Enflasyon Teorisi ve Türkiye’de Enflasyon, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No:1, Ankara: 1983

CUKİERMAN, Alex (1999), “Targeting Monetary Aggregates and Inflation in Europe”, Economic Research Discussion Paper, No:39.

DEMERTZIS, Maria, Andrew HughesHallett, Central Bank Transparency in Theoryand Practice, May 2003

DORNBUSCH, Rudiger. Fischer, Stanley. Macroeconomics, Second Eition, McGraw-Hill, 1981

DORNBUSCH.R ve Fisher,S.,Macro Economics, 6.ed, Turkey: McGraw Hill,1994

EAMONN BUTLER, Milton Freidman, Universe Books, New York, 1985

EDGAR l. Feige, TheDemandfor Liquid Assetsand Temporal Cross-Section Analysis, Prentice-Hall, Inc. 1964

EĞİLMEZ, MAHFİ, “TCMB’NİN 2013 YILI PARA POLİTİKASI”, HTTP://WWW.MAHFİEGİLMEZ.COM/2012/12/TCMBNİN-2013-YL-PARA-POLİTİKAS.HTML, (02/07/2013).

Ekonomi Ansiklopedisi, Paymaş yay.,3. cilt, 1983

ERTUĞRUL ,Ahmet, Para Teorisi, Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., 1992,

FAMA, E.”Inflation, Output, andMoney. The Journal of Business, 55, (1982), pp.201-231

FRAGA, Arminio; GOLDFAJN, Ilan , “Inflation Targeting in Emerging Market Economies”,

NBER Working Paper, No:10019. 2003

FRIEDMA, Irving S.,Enflasyon, (çev: GÜRSEL F. Haluk), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları:162, Ankara: Tisa Matbaası, 1975

FRİEDMAN, Milton. “Quantity Theory” International Encyclopedia of Social Services, Vol.10, 1968

FRIEDMAN, Milton. “The Demand For Money: Some Theoretical and Empirical Results” JPE. Vol.67, 1959

FRIEDMAN, Milton. “The Rol of Monetary Policy” International Encyclopedia of Social Services, Vol.10, 1968

FRIEDMAN, Milton. “The Role of Monetary Policy” , AER. Vol. 58FRIEDMAN, Milton. Monetarist Economics, Institute of Economic Affairs, Oxford, 1991

FRIEDMAN, Milton. Money and Economic Developmend, New York: Praeger Publisher,1973

FRIEDMAN, Benjamin.M. , “Monetary Policy With A Credit Aggregate Target” , NBER Working Paper, No:980. 1989

GOLINELLIR. Ve rovelli, r.,”monetary policy transmission, ınterest rate rules and ınflation targeting in threeTransition Countries”, s.128, Journal of BAnking& Finance, 29(2005).

GOTTHEİL, M. Fred. Principles of Economics, Ohoio: South-Western College Publihing, 1996

GRAY, S. And Hoggarth, G.,Introduction to Monetary Operations. (3. edition). London: Centrefor Central Banking Studies, Bank of England, Handbooks in Central Banking No. 10. (1996).

GURLEY, J.G.,Shaw, E.S., Money in a Theory of Finance, Washington: TheBrookIns., 1964

GÜNEŞ, Hurşit, Türkiye’de Para Arzını Kontrol Araçlarının Etkinliği, İTO Yayınları, İstanbul 1990,

HIÇ,Mükerrem. Para Teorisi ve Politikasi.8. b., İstanbul: Menteş Kitapevi, 1992

İNAN, E.A., “Parasal Aktarım Mekanizmasının Kredi Kanalı ve Türkiye”, Bankacılar Dergisi, 39(2001)

İNAN, E.A., “Parasal Aktarım Mekanizmasının Kredi Kanalı ve Türkiye”, Bankacılar Dergisi, 39(2001)

JOHNSON, Harry G. “Monetary and Policy”, AER, Vol. 52, June, 1962

JOHNSON, Christopher, ECU, London:1991

JUSTİCE, S. Craig Maureen. Economics, New York: Harper&Row, 1988

KAUFMAN, George G..Money, the Financial System, and the Economy, 2.b., NewYork: Rand Mc CNally and Company, 1973KAZGAN, Gülten. İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, 5.b., İstanbul: Remzi Kitabevi, 1991

KEYDER, Nur Para Teori Plitika, Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Ankara :1988

KEYDER, Nur. Para : Teori-Politika-Uygulama, Geliştirilmiş 5. b., Ankara: Bizim Büro Basımevi, 1996

KEYNES, Jhon Maynard, Genel Teori, İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi, Çev:Uğur Selçuk AKALIN, Kalkedon, 2008

KILIÇKIRAN, Osman. “Türkiye’deki Enflasyonun Analizi ve Model Araştırması”, Ankara, 1991

KRUGMAN, Paul , “Currency Crises”, Ed: M. Feldstein, International Capital Flow,

Chicago University Press, Chicago.1999

LİPSEY, R.G. ve diğerleri, İktisat, çev. Ömer Faruk Batırel ve diğerleri, İstanbul: Bilim Teknik Kitapevi

LİPSEY, R.G.,Steiner, P.O., Purvis, D.D., Economics, 7. b., NewYork, 1987

LİPSEY, Richad G.,Positive Economics, Fourth Edition, London: Weidenfeld and Nicolson 1975, s. 758

LİPSEY, Richard G. And Steiner, Peter O. Economics, Sixth Edition, New York: Harper International Edition, 1981

LİPSEY, Richard G.,PositiveEconomics, Fourth Edition, London: Weidenfeld and Nicolson, 1975

LİPSEY, Richard G.,Steiner, Peter O., Purvis, Douglas D., İktisat, 2.cilt,İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, (Yayın Sorumlusu: Ahmet Çakmak), 1987

LİPSEY, Richart G., ve Steiner, Peter O., Economics,Fifth Ed., New York: Harper Internationol Edition ,1978

MACDONALD, Nadia Tempini. Macroeconomic sand Business An Interactive Aprooch, NewYork: International Thomson Business Press, 1999

MANKİW, George N. Macroeconomics, 2.b.,New York:Worth Publishers, 1994MARSHALL, Robert H.,Swanson, Rodney B., The Monetary Process; Essentials of Money andBanking, 2.b., Boston: Hougton Mifflin Company, 1980

MAXWELL J. Fry, Money, Interest, andBanking in Economik Development, USA: Hopkins University Press, 1988

MILLER, R. L.,Van Hoose D., D, Modern Money and Banking, Third Edition, McGraw-Hill, Inc., NewYork, 1993

MILLER, Roger. LeRoy David Van Hoose. D. Modern Money and Banking, New York:MacGraw-Hill, 1993

MILLER, Roger le Roy. Van Hoose, David D. Modern Money and Banking, Third Edition, New York: MacGraw-Hill, 1993

MISKIN, Frederic S. , “Strategies for Controlling Inflation”, Ed: Philip Lowe Monetary Policy and Inflation Targeting, Reserve Bank of Australia:7-38. 1977

MISKIN, Frederic S. , “International Experiences with Different Monetary Policy

Regimes”,NBER WorkingPaper, No:7044. 1999

MISHKIN, Frederic S. TheEconomics of Money, Banking and Financial Markets, 8th Edition, Pearson, 2006

MISHKIN, Frederic S. Can Central Bank Transparency Go Too Far,National Bureau of Economic Research, Cambridge, October 2004

MUTH, John F., “Rational Expectations and The Theory of Price Movements”, Econometrica, Vol: 29, No:3 ( July, 1961 ), ss.315-335

ORHAN, Osman Z., “Para Arzını Belirleyen Faktörler ve Para Bazı Çarpanı”, Yeni İş Dünyası, Sayı:63, İstanbul, Ocak 1985

ORHAN, Osman Z.,Başlıca Enflasyon Teorileri ve İstikrar Politikaları, İstanbul:Filiz Kitabevi, 1995

ÖCAL, Tezer., Çolak, Ö. Faruk. Para Banka, İmge Kitabevi, Ankara, 1988

ÖÇAL, Tezer, Çolak, Ömer. Togay, Faruk. Eser, Selahattin Kadir. Para Banka Teori ve Politika, Ankara: Gazi Kitabevi, 1977

ÖZATAY, Fatih, “Merkez Bankası’nın Yeni Para Politikası: İki Hedef – Üç Ara Hedef – Üç Araç”,İktisat İşletme ve Finans, C:26, Sayı 302, Ankara 2011

PARASIZ, İ.,Para Politikası, Ezgi Kitabevi, ss.105-108, Bursa:1988.

PARASIZ, İlker. Kriz Ekonomisi, 1.b.,Bursa:Ezgi Kitabevi, 1995

PARASIZ, İlker. Maro Ekonomi Teori ve Politika, Bursa:Ezgi Kitabevi, 3.b., 1991

PARASIZ, İlker. Para Banka ve Finansak Piyasalar, 5.b. Ezgi Kitabevi, Bursa, 1994

PARASIZ, İlker. Para Politikası,Genişletilmiş 3.b., Bursa: Ezgi Kitabevi, 1993

PAYA, Merih. Makro İktisat, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1997

RAMİREZ, C.D, “Monetary Policy and Credit Channel in an Open Economy”, International Review of Economics and Finance, 13(2004),36-369

ROHLF, William Jr. D.,Introduction to Economics Reasoning, Addison-Wesley Publishing Company, 1989

SAMUELSON Paul A. ve Nordhaus, William D.,Economics, 14.b.New Yok:Mc Graw-Hill,1992

SAMUELSON,P.A., ve Nordhaus, W.D., Economics, 14. ed, Singapore: McGraw Hill,1992

SAVAŞ, Vural. Politik İktisat, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1986

SCOTT, Robert Haney. Nigro, Nic, Principles of Economics,New York:McMillan Publishing, 1982

SERİN, Vildan. Para Politikası, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1987

SHAPİRO, Edward.Macroeconomic Analysis, (Editor, William J. Baumol), New York: HarcourtInc., 1970

SHAPİRO, Edward. Macroeconomik Analysis, New York: Harcourt, Brace&World, Inc. 1970, Editor William J. Baumol

SHAPİRO,Edward. Macroeconomic Analysis, 2.b. New York: Harcourt, Brace& World, inc., 1975

CHRİSTOPHER Pass. BryanLowesand Andrew Robinson, Business andMacroeconomics, New York: Routledgebypublished, 1995SPENCER,Raw W. “Chanels of MonetaryInfluence: A Survey”, Review, Federal Reserve Bank of St. Louis, November, ss.8-26STİGLİTZ, Joseph E.,Principles of Macroeconomics, 1. Edition, New York:

ULUATAM,Özhan. Makro iktisat, Geliştirilmiş 7.b. Ankara :Savaş Yayınları, 1993,

ÜSTÜNEL, Besim, Makro Ekonomi, 3.b. Mısırlı Matbaacılık, İstanbul, 1983

W.W. Norton andConpany, 1993

WRİGHTSMAN, Dwayne. An IntroductiontoMonetaryandPolicy, New York:Pree Press,1971

“Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”, TCMB Yıllık Rapor,http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/eko_program/program.pdf, (25/04/2013), Ankara 2011.

“Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Para Politikası”, TCMB Yıllık Rapor, http://www.tcmb.gov.tr/research/yillik/99turkce/rapor99_2.html, (25/04/2013), Ankara 1998.

“Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Para Politikası”, TCMB Yıllık Rapor,http://www.tcmb.gov.tr/research/yillik/96turkce/yrapor2.html, (25/04/2013), Ankara 1996.

www.tcmb.gov.tr, “TCMB Enflasyon Raporu2008 - 1”

www.tcmb.gov.tr, “2012 Yılı Para ve Kur Politikası”

www.tcmb.gov.tr, “2013 Yılı Para ve Kur Politikası”

0 531 988 97 66 - 0 286 217 22 24   info@akademiparadigma.net
Fetvahane Sok. No:22/c Kemalpaşa Mah. Merkez/ÇANAKKALE